Αξιοπιστία
Εμπιστοσύνη και εχεμύθια
24/7 Support
Είμαστε δίπλα σας
Εμπειρία
40 χρόνια

ΟΙ υπηρεσίες μας

Well Done & best services

ERP

Παραμετροποίηση και Υποστήριξη

Εργα Πληροφορικής

Πρόσφατα Εργα

Μεγάλη Φαρμακευτική
Μεγάλη Φαρμακευτική

Αυτοματισμοί και εφαρμογές για πωλητές και ιατρικούς επισκέπτες

Αλυσίδα Καφέ
Αλυσίδα Καφέ

Πλατφόρμα ανταλλαγής στοιχείων +45 καταστημάτων στην Αττική με προμηθευτές και franchise

Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Παραγωγής Αλλαντικών
Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Παραγωγής Αλλαντικών

Διασύνδεση μέσω PowerBi Report πωλήσεων Πανευρωπαϊκά και Βόρεια Αμερική

ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ

Διασταυρώσεις και έλεγχοι ορθότητας MyData από ERP παρόχους και Προμηθευτές!!!